Bøger / faglitteratur

Socialpædagogik : integration og inklusion i det moderne samfund


Beskrivelse


Grundig indføring i det socialpædagogiske område med beskrivelse af socialpædagogikken som fag, begreb og praksisfelt. Med perspektivering på socialpædagogikkens fremtidige udvikling.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. okt. 2005

af

af

Boy Olesen

d. 11. okt. 2005

En god og udførlig grundbog omhandlende hele det socialpædagogiske område. Bogen henvender sig til alle studerende og undervisere på seminarierne og de sociale højskoler, samt alle professionelle, som arbejder med udsatte mennesker. Bogen tager udgangspunkt i de fire socialpædagogiske kerneområder, og hvor det fælles sigte er integration i samfundet. Samfundets bekymring for, at der skal udvikle sig et vildtvoksende antal som er udenfor samfundets kontrol og rækkevidde sammenholdt med globaliseringens manglende muligheder for at give plads til isolerede sociale rum og afgrænsede territorier, er nogen af fremtidens store udfordringer. Bogen taler om trusler mod samfundets sammenhængskraft. Den socialpædagogiske praksis er netop vokset frem af den sociale realitet, at samfundet til stadighed producerer individer og grupper hvis integration er truet. Vi er dømt til hinandens naboskab. Bogens kapitler bearbejder nogle af følgende emner, normalitet og afvigelse, social inklusion, eksklusion, marginalisering og udstødelse. Det er værd at fremhæve kapitlerne omhandlende socialpædagogik i samfundets konfliktfelter samt socialpædagogiske dannelsesprocesser. Bogen er skrevet i et tilgængeligt godt sprog og afsluttes med omfangsrige litteraturhenvisninger og et navneregister.


Udsat

Årg. 2, nr. 6 (2005)

af

af

Lars Messell

Årg. 2, nr. 6 (2005)


Social kritik

Årg. 18, nr. 105 (2006)

af

af

Flemming Pommer, Nils Peter Uhre

Årg. 18, nr. 105 (2006)


Tidsskrift for socialpædagogik

Nr. 17 (2006)

af

af

Niels Rosendal Jensen

Nr. 17 (2006)