Bøger / faglitteratur

Socialpolitik


Beskrivelse


Socialpolitik er et standardværk i dansk samfundsvidenskab og har i en årrække givet et solidt bidrag til en række uddannelser på universiteter og professionshøjskoler. Bogen foreligger her i en stærkt revideret og udvidet udgave. Samtlige kapitler er revideret, og der er tilføjet tre nye kapitler om social afvigelse, handicap og socialpolitik i Grønland. Bogens kapitler er skrevet af prominente fagfolk, som her giver et tilgængeligt og velfunderet overblik over socialpolitikkens mange aspekter.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. juni 2004

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 7. juni 2004

I forlagets serie Socialpædagogisk bibliotek foreligger her 2. udgave af Socialpolitik ved Jørgen Elm Larsen & Iver Hornemann Møller. 1. udgave er fra 1998. Ikke en håndbog med fokus på mere eller mindre faktaprægede og døgnaktuelle socialpolitiske emner og gøremål, men snarere en lærebog der frem for dagligdagens problemer retter søgelyset mod en række faglige temaer og underkaster disse en mere analytisk-reflekterende gennemgang indenfor essayets rammer. Som sådan en perspektiverende udgivelse til overvejelse, debat, modsigelse m.v. I alt 24 kapitler a 20-30 sider forfattet af en kreds af fagfolk. Emnets spændvidde afdækkes således, samtidig med at nogle af dets mange facetter berøres ikke kun i en dansk, men også i en europæisk EU-kontekst. Det omgivende samfund, og med det socialpolitikken med dens mål og midler, har undergået mange forandringer siden 1998. Denne ajourførte udgave, udvidet med knap 100 sider og med en række om- og nyskrevne kapitler bl.a: "empowerment og socialt arbejde" og "etniske minoriteter og socialpolitik", bør da også afløse den gamle udgave overalt. En kvalitativ indføring med sigte mod socialrådgiverstudiet eller andet lignende uddannelsesniveau, men bogen kan selvfølgelig læses af alle med seriøs interesse for fagområdet.