Bøger / faglitteratur

Socialpsykiatriens kompleksitet


Beskrivelse


Socialpsykiatriens kompleksitet præsenterer en række centrale bidrag inden for forskningen vedrørende sindslidendes forhold. Dette forskningsfelt omfatter både undersøgelser af samspillet mellem patienter og professionelle i behandlingspsykiatrien, de pårørendes situation, de offentlige tilbuds grundlæggende filosofi og organisering samt hele det store spørgsmål om den nødvendige sociale støtte, i hvilken form den end måtte gives. Antologien trækker på en lang række erfaringer fra de seneste års udvikling af netop botilbud, væresteder, støttekontaktpersoner, uddannelsestilbud, aktivitetsmuligheder og samarbejdet mellem forskere og praktikere omkring udviklingen af området. Men den søger samtidig at rejse de store spørgsmål omkring hele indsatsen på tværs af sektorer og institutioner. Hvordan kan vi bedst forstå det handicap, sindslidelsen påfører et menneske? Hvordan udvikles tilbuddene til mennesker med sindslidelser, of kompenserer disse tilbud reelt for de specielle handicap, som disse mennesker har? Hvilket samspil opstår der mellem de sindslindede og de forskellige professionskulturer? Er det et samspil, der fastholder mennesker i bestemte roller, eller er det et samspil, som understøtter og udvikler de personlige ressourcer? Hvordan forbedrer vi støtten til disse mennesker, og hvordan organiserer vi tilbuddene? Kan vi evaluere og sammenligne tilbuddenes kvalitet? Det er nogle af de spørgsmål, som forskningen vedrørende sindslidendes forhold må stille sig, og det er samtidig nogle af de spørgsmål, som bliver taget op her.