Bøger / faglitteratur / encyklopædier

Sociologisk leksikon


Beskrivelse


Alfabetisk opslagsværk med mere end 2500 opslag fra "abduktion" til "årsagssammenhæng". Opslagene varierer i længde, fra korte koncise definitioner til omfattende beskrivelser af sociologiens grundbegreber, undersøgelsesområder, metoder, videnskabsteori og betydningsfulde teoretikere.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. sep. 2011

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 6. sep. 2011

Leksikonet henvender sig bredt til alle sociologisk interesserede og kan anvendes både af gymnasieelever, universitetsstuderende og -forskere, professionelle sociologer, politikere, journalister m.fl.

Lektorerne Steen Nepper Larsen, Aarhus Universitet og Inge Kryger Pedersen, Københavns Universitet står bag dette omfangsrige leksikon. Arbejdet blev påbegyndt i 2003, og det rummer 2270 opslagsord. 94 danske sociologer og samfundstænkere har bidraget, og både engelske, tyske og skandinaviske leksika har fungeret som inspirationskilder. Hvert opslagsord er forsynet med forfatterens initialer, og de fleste opslag rummer henvisninger til forfattere og titler med yderligere litteratur. Det længste opslag er begrebet sociologi, som fylder 3 1/2 spalte, så leksikonet kan langt fra stå alene, hvis et emne skal undersøges dybere. Men som indgang til den sociologiske verden og dens mange begreber får man her et flot resultat af mange års arbejde.

På dansk er tidligere udkommet Leksikon i sociologi, 1998 og 2. udgave i 2007. Dette var resultatet af et nordisk samarbejde, og rummer ca. 400 artikler på knap 300 sider.

Et nyskabende, omfattende og fagligt velfunderet sociologisk leksikon, med forklaringer og definitioner på alle betydende sociologiske begreber med appel til en bred målgruppe.


Dansk pædagogisk tidsskrift

2012, nr. 2

af

af

Lars Jakob Muschinsky

2012, nr. 2


Filosofi

2011, nr. 2

af

af

Finn Jespersen

2011, nr. 2