Bøger / faglitteratur

Søer - en beskyttet naturtype


Beskrivelse


Denne bog handler om de mange søer, store og små, der ligger spredt ud over landet. De er beskyttet, fordi de skaber smukke åndehuller i landskabet, rummer en stor biologisk mangfoldighed og giver spændende rekreative muligheder.