Bøger / faglitteratur / bibliografier

Solstensøen : på sporet af Bornholms bondestenalder


Beskrivelse


På baggrund af 30 års arkæologiske udgravninger skildres udviklingen af kvægavl og agerbrugskultur på Bornholm i bondestenalderen.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. dec. 2014

af

af

Louise Urban Andersen

d. 17. dec. 2014

Grundig bog om de såkaldte solsten og andre fund fra bondestenalderen på Bornholm. Især for dem, der har interesse for arkæologi i Danmark.

Efter indledningen, der forklarer baggrunden for udgivelsen, kortlægges spredningen af agerbruget og agerbrugskulturen i bondestenalderen, og hvilke fund det har ledt til på Bornholm. Derefter følges fund af forskellige lerkar, solsten og lignende kronologisk frem til bronzealderen. Ved afslutningen af hvert kapitel er der noter og anvendt litteratur. Bagest i bogen er der en oversigt over de forskellige fundpladser på Bornholm.

Meget grundig bog, der er blevet til på baggrund af mere end 30 års udgravninger og forskning. Der er specielt fokus på bondestenalderen, men bogen sætter også perioden i perspektiv til tidligere såvel som efterfølgende perioder. Der fokuseres på bopladser og hvordan byggeriet udviklede sig, samt hvordan det er muligt at udlede befolkningens levevis på baggrund af fundene.

Der findes en del tidsskriftsartikler om Bornholm i bondestenalderen, men ikke umiddelbart bøger om perioden på Bornholm. Bondestenalder, 1989 handler om bondestenalderen i Danmark generelt, men den er på folkeskoleniveau.