Bøger / faglitteratur til børn

Spanien


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. juli 2002

af

af

Karsten Boll (skole)

d. 11. juli 2002

Denne geografiske bog ligner de 6 tidligere bind i serien, der er kommet siden 2001. Bogens formål er at beskrive de samfundsmæssige ændringer, der har fundet sted i Spanien de sidste 30 år, hvilket lykkes. Dette krydres med mange specifikke personudsagn indenfor de ni hovedemner, bogen behandler. Indholdet dækker lidt historie, administrativ inddeling, landskab og klima, naturressourcer, miljø, befolkningsmæssige forandringer og fremtidsudsigter. Derudover er bogen forsynet med indholdsfortegnelse, 1side med 3-spaltet stikordsregister, 1 side til ordliste samt 1 side om samspillet Spanien-Danmark. Bogen minder meget om de tidligere serier Lande & folk (96/03) og Industrilande (96/02) med visse overlapninger fx landskab og klima, som den delvis supplerer. Det kan undre, at man angiver befolkningstætheden i antal personer pr. hektar i stedet for pr. km². Den enspaltede brødtekst med bred margen og stor typografi samt det ligefremme sprog gør bogen brugbar fra 6. klasse i emnearbejde og til geografi i 7.-8. klasse som supplerende litteratur. Gode fotos samt velvalgte kort og grafer støtter indholdet fint.


Bibliotekernes vurdering

d. 11. juli 2002

af

af

Ulla Møller

d. 11. juli 2002

En ny titel i forlagsserien Et land i forandring, en aktuel serie for de 12-14årige. Den omhandler hermed ni lande rundt om i verden, og deres situation her i begyndelsen af det 21. århundrede. Forfatterne er forskellige, men bøgerne er identisk opbyggede med ni afsnit af forskellig længde. De skildrer først en vigtig by i landet, herpå fortælles landets historie. Naturen beskrives med udgangspunkt i landskabs- og klimaformer, naturressourcer og helt aktuelt fortælles hvordan miljøforandringer på godt og ondt påvirker et lands udvikling. De følgende afsnit tager udgangspunkt i landets indbyggere og fortæller, hvordan deres liv forandres i takt med en hastig udvikling til et moderne samfund. En af seriens styrker er i øvrigt de indsatte portrætsamtaler, hvor mennesker i alle aldre fortæller om deres liv og deres ønsker og drømme for sig selv og deres land. Afslutningsvis kastes et blik på hvordan fremtiden kan forme sig for landet. Indenfor disse rammer formidler denne bog så megen information om Spanien, at det ofte er svært at bevare overblikket selv i hvert enkelt af de ret korte temaafsnit. Bogen er gennemillustreret med gode nye farvefotos, der uddyber teksten. En litteraturliste henviser til flere relevante titler om Spanien, udkommet efter 1995.


Geografisk orientering

Årg. 32, nr. 5 (2002)

af

af

Kristian Graversgaard

Årg. 32, nr. 5 (2002)Informationer og udgaver