Bøger / faglitteratur

Specialpædagogisk kompetence i almenundervisningen : flerfagligt samarbejde mellem lærere og vejledere