Musik / faglitteratur til børn / for børn

Spring sproget frem : med rim, remser og musik


Beskrivelse


Hvad sker der når sprogudviklingen kombineres med fysisk aktivitet, med remser og sange. Børnene hører, snakker om og synger med på og bevæger sig til teksterne.