Bøger / faglitteratur til børn / idematerialer

Spring ud i naturen


Beskrivelse


Inspirationshåndbog om naturen som lærings- og udviklingsrum for 0-6-årige børn. Forskellige teoretiske baggrunde for at bruge kroppen og naturen i det pædagogiske arbejde suppleret med forslag til aktiviteter i naturen.