Bøger / faglitteratur til børn / ordbøger

Sprog og medier


Beskrivelse


Fagleksikon med 163 opslag inden for den klassiske grammatiske terminologi, de nyere sprogvidenskabelige begreber og de grundlæggende forhold inden for kommunikation og medier.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Jytte Bræmer

2007

Bogen er en opslagsbog beregnet for gymnasiet, og kan benyttes i hhv. dansk og almen sprogforståelse. Den indeholder ord og begreber, der er centrale for elevernes kendskab til sprog og medier. Den favner emnemæssigt bredt, og den bevæger sig i de 163 opslagsord fra konsonant over retorik til konvergens. Udvælgelsen af ordene kan af og til undre, men de er givetvis udvalgt specifikt med gymnasiepensum for øje. Siderne er opdelt i 2 spalter, hvor venstre spalte er forbeholdt selve begrebets betydning og indhold, mens der i højre spalte er udvalgte citater, der på forskellige måder illustrerer ordets eller begrebets anvendelse i forskellige sammenhænge og således udvider forståelsen. Afsluttes med register og oversættelse af grammatiske betegnelser fra latin til dansk og omvendt. Kan bruges af andre end gymnasieelever, men har man Gallberg Jacobsen: Håndbog i nudansk, 5. udg., 2005 og Skrivehåndbogen, 2. udg., 2003 er man godt dækket ind på bibliotekerne.