Bøger / faglitteratur

Sprogfagenes didaktik


Beskrivelse


Med udgangspunkt i en teoretisk indføring i sprogtilegnelse og kommunikativ kompetence behandles metoder og arbejdsformer i relation til fremmedsprogs- og andetsprogsundervisningen, herunder genrer, sociokulturelle forhold, den praktisk-musiske dimension, it og evaluering.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. apr. 2006

af

af

Bodil Pedersen

d. 24. apr. 2006

Andet- og fremmedsprogstilegnelsen stiller i dag store krav til sproglærerne. Denne 2. reviderede, mere tydeliggjorte udgave, introducerer fagdidaktiske problemstillinger og er en god og brugbar håndsrækning til lærere i folkeskolen, på ungdomsuddannelserne og til lærerstuderende. Formålet er at højne den didaktiske refleksion og bevidsthed. Bogen beskriver som udgangspunkt kort nogle af de mest fremtrædende sprogtilegnelsesteorier. Den omtaler desuden den kommunikative kompetence, har fx afsnit om litteratur og kultur i undervisningen og den praktisk-musiske dimension. Som noget af det nye mere om informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i undervisningen, og afsnittet om evaluering er uddybet. Der er større fokus på andetsprogstilegnelsen i denne udgave. Efter hvert kapitel er der en række meget relevante opgaver. En form for idekatalog der opfordrer til at undersøge forskellige teoriers indflydelse på lærebogssystemer og læseplaner. Der er små oplæg til overvejelser i forhold til undervisning. Oplæg til diskussion om metoder og arbejdsformer og kritisk stillingtagen, der er væsentlig, uanset hvor man befinder sig i undervisningssystemet. Bogen er et solidt fundament og kan inspirere til videre fordybelse. En fyldig litteraturliste og et godt register afslutter bogen.


Læsepædagogen

Årg. 55, nr. 1 (2007)

af

af

Lene Mørkholt

Årg. 55, nr. 1 (2007)