Bøger / faglitteratur

Sproghistorie og sprogtypologi


Beskrivelse


Med udgangspunkt i faget Almen Sprogforståelse i gymnasiet diskuteres gennem en række artikler hvilken gavn eleverne kan have af at få sproghistorisk indsigt, og hvordan man kan bygge bro mellem gymnasiets undervisning og de videregående uddannelser.