Bøger / faglitteratur

Sproglege : pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber


Beskrivelse


Børn med pragmatiske sprogvanskeligheder, har svært ved at bruge sproget i sociale relationer. Problematikker og redskaber til at arbejde med og afhjælpe disse problemer.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. sep. 2013

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 11. sep. 2013

Børn med pragmatiske sprogvanskeligheder, har svært ved at bruge sproget i deres sociale relationer. Denne bog tager fat på denne problematik og giver redskaber til at arbejde med og afhjælpe disse problemer. Bogen henvender sig til de pædagogiske faggrupper, der arbejder professionelt med små børns sprog, eksempelvis pædagoger i børnehaver og skoler, talehørekonsulenter, dagplejere og lærere i indskolingen.

Bogen er bygget op over to dele. Den første del er den teoretiske del, som kort giver den teoretiske baggrundsviden bag den pragmatiske sprogtræning. Anden del er bogens praktiske del, som giver ideer til sproglege og øvelser, som både kan hjælpe børn med pragmatiske sprogvanskeligheder og som også har relevans for børn i al almindelighed. Øvelserne er godt forklaret samt lette at gå til og anvende i det daglige arbejde med børnene. Bogen er et godt redskab til det sproglige arbejde med børn og bør stå på hylden i både børnehaver, på skoler og på talehørekonsulentens kontor.

Målgruppen vil også have glæde af at læse og arbejde ud fra nogle af de øvrige udgivelser i serien Sprog, udvikling og læring.

Bogen er et lettilgængeligt og letanvendeligt redskab for pædagoger, lærere og andre pædagogiske faggrupper til deres arbejde med børn med pragmatiske sprogvanskeligheder.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 26. nov. 2013

af

af

Tove Staugaard

d. 26. nov. 2013