Bøger / faglitteratur

Sprogstimulering : tale og skrift i førskolealderen


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. jan. 2004

af

af

Henrik Munch Halvorsen (skole)

d. 15. jan. 2004

I serien Læringsarenaer kommer her en omfangsrig og udførlig bog om børns sprog- og kommunikationsudvikling i førskolealderen - i tale og skrift. Bente Eriksen Hagtvet er professor i specialpædagogik og har undervist i og forsket med særlig fokus på børns sproglige udvikling. I denne bog præsenterer hun os for sin teoretiske viden og giver konkrete ideer til pædagogiske tiltag i børneinstitutioner. Bogen er delt i 2 hoveddele og et appendiks. Første hoveddel beskriver teorierne bag det pædagogiske arbejde med sprogstimulering i småbørnsalderen. Anden hoveddel har en mere praktisk-pædagogisk profil og kommer med forslag til arbejdsområder og organisering af hverdagen og året i børneinstitutionerne. Appendikset består af en samling konkrete ideer til pædagogiske tiltag, som er afprøvet i praksis parallelt med nedskrivningen. Bogen er meget anvendelig for studerende samt for småbørnspædagoger i børneinstitutioner og lærere i skolens begynderundervisning. Teorierne er meget konkrete og understøttes af bogens mange eksempler fra den virkelige verden og de praktiske ideer er nemme at gå til og inddrage i hverdagen i de forskellige institutioner. Alt i alt en meget praktisk anvendelig bog som er fagligt velfunderet.


Folkeskolen

Årg. 121, nr. 19 (2004)

af

af

Lise Buhr

Årg. 121, nr. 19 (2004)


Læsepædagogen

Årg. 52, nr. 5 (2004)

af

af

Vivi Kjær

Årg. 52, nr. 5 (2004)


Læsepædagogen

Årg. 51, nr. 5 (2003)

af

af

Dorthe Haven

Årg. 51, nr. 5 (2003)