Bøger / faglitteratur

Stå fast
Ståsteder
Gå glip : om nej-hatte, gamle ideer og udviklingstrang : tre bøger i én


Beskrivelse


Stå fast: Forfatteren gør op med selvudviklingsindustrien inden for arbejdsliv, uddannelse og privatliv og formulerer en modstand mod tidens krav til evig omstilling og forandring og viser hvordan man affinder sig med sig selv og opnår en mere realistisk livsindstilling.
Ståsteder: Kritik af tidens nyttetænkning, der ifølge forfatteren fører til tomhed og mangel på mening i tilværelsen. Omkredser som modvægt 10 eksistentielle ståsteder med iboende værdi.