Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Stamceller


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Lis Pedersen

2007

Lærebog om stamceller og deres anvendelse beregnet for gymnasium, men anvendelig for sygeplejeskoler, bioanalytikeruddannelsen m.fl. Der startes med en præsentation af celler, de forskellige typer i forskelligt væv, og hvordan de dyrkes i laboratoriet. Dernæst følger kapitler om embryonale stamceller og voksne stamceller, og hvordan man arbejder med dem. Et kapitel beskriver transplantation af stamceller og efterfølges af konkrete eksempler på anvendelse af stamceller. De tre sygdomme, der bruges som eksempler er Parkinsons sygdom, sukkersyge og Fanconi anæmi. Det sidste kapitel er en etisk vurdering af stamcelleforskning. Sidst er der en nyttig ordliste, stikord, litteratur. Forfatteren er cand.scient. i biologi, ansat ved laboratorium for stamcelleforskning, Aalborg Universitet. Afsnittet om etikken er skrevet af Mette Ebbesen, cand.scient. i molekylærbiologi og M.A. i anvendt etik. Bogen er illustreret med gode, pædagogiske tegninger. Stoffet er svært, men aktuelt, og bogen er absolut velskrevet. Den kan anvendes på linje med Stamceller og celleterapi, 2006. Udover denne er i 2006 udkommet Det menneskelige eksperiment, som har et bredere sigte end de to lærebøger.