Bøger / faglitteratur / lærebøger

Statistik i økonomisk perspektiv


Beskrivelse


En introduktion til grundlæggende statistik og sandsynlighedsregning. Med fokus på de metoder, hvormed datamateriale kan bearbejdes, således at der kan udledes statistisk begrundede konklusioner.