Bøger / faglitteratur

Statistik i ord


Beskrivelse


Introduktion for den der møder statistik for første gang. Målet er at give læseren redskaber til at kunne læse og forholde sig kritisk til det statistiske materiale der indgår i de fleste videnskabelige artikler og fagbøger. Eksemplerne er hentet inden for medicinsk statistik.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. feb. 2004

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 25. feb. 2004

Statistik i ord er ikke en egentlig lærebog i statistik, men derimod en introduktion til emnet. Den henvender sig til professionelle - først og fremmest studerende indenfor sundhedsfagene og andre over gymnasieniveau - som for første gang møder statistik, og som på forhånd ved, at der ikke er nogen vej udenom, hvis man vil forstå de statistiske grundproblemer og -begreber til bunds. Forfatterne, der selv har en sundhedsfaglig baggrund, har en glad og afslappet tilgang til emnet, og den er de i stand til at formidle. Sproget er ligefremt og letforståeligt, og den teoretiske gennemgang hjælpes på vej af relevante eksempler fra "det virkelige liv". Det betyder ikke, at bogen er nem at gå til. At forstå begreber som "ratio-interval-skala", "prædiktiv statistik" og "korrelation" kræver nu engang opmærksomhed fra læseren, men Statistik i ord er et glimrende hjælpemiddel til forståelsen. Udover den bredere gennemgang af emnet koncentrerer to appendikser sig om at forklare specielt sandsynlighedsbegrebet og - i kortere form - forklare statistikkens ord og grundbegreber. En udmærket bog, der når sit mål: At hjælpe dem der har et fagligt behov for at forstå statistik.


Sygeplejersken

Årg. 105, nr. 5 (2005)

af

af

Ingrid Egerod

Årg. 105, nr. 5 (2005)


Ugeskrift for læger

Årg. 166, nr. 37 (2004)

af

af

Philip Hougaard

Årg. 166, nr. 37 (2004)


Fysioterapeuten

Årg. 86, nr. 14 (2004)

af

af

Peder Berg

Årg. 86, nr. 14 (2004)


Tandlægebladet

Årg. 109, nr. 5 (2005)

af

af

Kaj Stoltze

Årg. 109, nr. 5 (2005)