Bøger / faglitteratur

Statslig og kommunal beskæftigelsesindsats : implementering af "Flere i arbejde" før strukturreformen


Beskrivelse


Landsdækkende spørgeskemaundersøgelser i 2006 af sagsbehandlere og mellemledere i AF og kommunerne viser hvordan instanserne på forskellig vis løste opgaven med en ensartet indsats over for ledige med samme behov.