Bøger / faglitteratur til børn / håndbøger

Sten i det danske landskab


Beskrivelse


Guide til 170 stentyper, der kan samles op i den danske natur og hjemstedsbestemmes. For interesserede i stensamling og geologi samt til studiebrug.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

C. E. Hald (skole)

d. 18. dec. 2018

Bogen ligger med vilje titelmæssigt tæt op ad K. Milthers: Stenene og det danske landskab, hvis videnskabelige hovedsynspunkter er helt forældede. Nærværende bog er grundig, og første halvdeler derfor en geologisk gennemgang af stenenes dannelser, på den moderne videnskabs baggrund. Fagord er forsøgt begrænset, og de er altid forklaret ved første optræden. Det skyldes, at bogenhenvender sig til alle, der har interesse for at samle / observere sten i Danmark. Udbyttet af 1. del vil dog være størst med viden svarende til studentereksamen el. lign. 2. del er for lægmænd deninteressanteste, idet farvefotos af sten side for side følges af uddybende forklaring om kendetegn, som skal være til stede. Sandsynlige findesteder er angivet; men væsentligst er, atoprindelsesstedet er angivet for hver blok, ligesom der påvises forvekslingsfælder. Bogen slutter med omfattende registre og - desværre - på indersiden af bindet et kort m. tekst, beregnet tilfotokopiering. Selv om Tr. Østergård:Sten og blokke og Noe-Nygård: Sten på mark og strand også har hovedgrupper og dannelser generelt, har Sten i det danske landskab fordele for skolebibl. vedr.feltarbejdet og ved henvisningerne til stenenes oprindelse.


Bibliotekernes vurdering

d. 21. juni 2016

af

af

Peter Martin Jørgensen

d. 21. juni 2016

Illustreret guide til de sten, man kan finde i det danske landskab. For stensamlere og til undervisningsbrug.

Bogen er en guide til de sten, man kan finde i den danske natur samt deres oprindelse. Der indledes med en introduktion til den del af geologien, der vedrører sten og deres dannelse. Her behandles de forskellige stenarter, deres karakteristika og oprindelse. Bogen beskriver også 162 typer ledeblokke, det vil sige sten hvis oprindelsessteder kan bestemmes. Stenene deles ind efter typer, og beskrives hver især på udseende, sammensætning, egenskaber og forekomst. Stenene ledsages af fotos, ligesom resten af bogen også er illustreret med både fotos og figurer. Der afsluttes med forslag til videre læsning, fagudtryk og hårdhedsskala. Per Smed har skrevet tidligere skrevet artikler samt bøger om geologien.

Grundigt værk om danske sten. Ved hjælp af introduktionen, får selv novicer en grundig introduktion til sten og bestemmelse af typer. Der er en del fagudtryk i bogen, men de forklares hen af vejen. Niveauet må siges at være til entusiaster eller til regulær undervisningsbrug.

I forhold til tidligere udgave er store dele af teksten redigeret og udvidet. Danske strandsten - en guide er lignende, men knap så dækkende.


Geografisk orientering

årg 18, nr 6 (1988)

af

af

Leif Aas Andersen

årg 18, nr 6 (1988)


Grusavisen

1988, nr20

af

af

Ingrid Brandt

1988, nr20


Varv

1988, nr 4

af

af

Søren Skibsted

1988, nr 4


Folkeskolen

årg 105, nr 51/52 (1988)

af

af

Kaare Øster

årg 105, nr 51/52 (1988)