Bøger / faglitteratur

Støt mestring - bryd mønstre


Beskrivelse


Nye tilgange til at bryde med en negativ social arv ud fra den seneste udviklingspsykologiske forskning og viden om mønsterbrydning og ved at inddrage børnenes perspektiver på vanskelige opvækstvilkår.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Jens Verner Nielsen

2007

Bogen er mest til pædagoguddannelserne, men også til læreruddannelsen og til de, der arbejder med børn. Dens let akademiske præg gør den mindre egnet for de børnefamilier, som ellers kunne have gavn af bogens anvisninger på støtte til børns udvikling.

Efter en kort indledning om anliggende og opbygning følger et kapitel til begrebsafklaring i forbindelse med undersøgelser, der dokumenterer kompetencer hos personer, der har brudt den negative psykosociale arv. To kapitler redegør for nyeste udviklingspsykologiske teori om samspil i opvæksten - først om tilknytningsteorierne med Bowlby som mentor og dernæst om Sterns teorier om den socioemotionelle udvikling af relationskompetencer. Sidste kapitel redegør for Marte meo metodens muligheder for at støtte forandring af mistrivsel med systematiske værktøjer til analyse af videooptagelser af samspilssituationer. Alt er fremsat i et klart sprog med et let videnskabeligt præg med litteraturhenvisninger og fodnoter og en del specielle fagudtryk og med mange indsatte case-stories. Der er intet stikordsregister, men en meget fyldig indholdsfortegnelse.

Der er en del litteratur om ny udviklingspsykologisk forskning i et relationsperspektiv og enkelte titler om Marte meo metoden - bl.a. af forfatteren til denne bog - men sammenskrivningen af de to perspektiver til en praktisk vejledning i mønsterbrydning er ny.

Et væsentligt materiale om modernitetens børneopdragelse - eller inddragelse - specielt i forhold til udsatte og dårligt fungerende børn.


Børnesygeplejerske

2008, nr. 1

af

af

Pernille Høeg

2008, nr. 1