Bøger / faglitteratur

Strålerne og indvielserne


Beskrivelse


Om de ni store bevidsthedsudvidelser, igennem hvilke den indviede progressivt frigøres fra vort planetariske livs forskellige former og til sidst træder ind på den valgte udviklingsvej og tjeneste i universet.