Bøger / faglitteratur / lærebøger

Strafferet. Bind 2 : Sanktionerne


Beskrivelse


Bogen er en udførlig gennemgang af reglerne om, hvornår en person eller en virksomhed er skyldig. Især de grundliggende og centrale problemer er behandlet mere udførligt end i andre fremstillinger. Bogen er skrevet som lærebog til jurastudiet, men i et sprog og med en lang række eksempler, så ikke-jurister kan følge fremstillingen. Omfattende analyser af retspraksis og udførlige registre gør den velegnet som håndbog for dommere, anklagere og forsvarere.
"Strafferet 2 - Sanktionerne" udgør sammen med "Strafferet 1 - Ansvaret" en samlet fremstilling af straffelovens almindelige regler. I Strafferet 2 gennemgås de forskellige former for straf og ud fra retspraksis søges opstillet nogle principper for, hvorledes straffene udmåles i de enkelte sager. Endelig gennemgås reglerne for konfiskation. Fremstillingen er i betydelig grad bygget op omkring spørgsmålet om, hvad der efter grundloven er lovgivers, og hvad der er domstolenes område ved straffastsættelsen.

Anmeldelser (3)


Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab

Årg. 97, nr. 2 (2010)

af

af

Petter Asp

Årg. 97, nr. 2 (2010)


Ugeskrift for retsvæsen

Årg. 137, nr. 15 (2003)

af

af

Birgitte Vestberg

Årg. 137, nr. 15 (2003)