Bøger / faglitteratur

Styrk dit barns motorik - 0-1 år


Beskrivelse


Inspiration til forskellige lege og aktiviteter, som styrker det 0-1 årige barns motorik.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. juli 2011

af

af

Grethe Lorentzen

d. 29. juli 2011

Til forældre, der aktivt vil stimulere deres 0-1 årige børns sansemotoriske udvikling. Hæftet kan også glimrende finde anvendelse hos dagplejemødre og i vuggestuer.

SKJ er uddannet ergoterapeut, LT er uddannet pædagog og sammen udgør de et godt fagligt team. De er begge medstiftere af hjemmesiden www.motorika.dk med fokus på leg og bevægelse for børn i alderen 0-6 år. På meget kort plads giver de en glimrende introduktion til barnets sansemotoriske udvikling og læring det første år samt sansernes samspil med motorik og betydningen af stimulering fra omgivelserne. Forslag til simple lege og aktiviteter med få eller ingen rekvisitter er delt i aldersgrupperne 0-3, 3-6, 6-9 og 9-12 mdr. ligesom der en kort intro til den motoriske udvikling i samme aldersgrupper. Det giver god mening da der trinvis sker meget i barnets udvikling det første år. Lege og aktiviteter er illustreret med farvefotos, og hæftet indeholder desuden nogle få fægte-sanglege.

Forfatterne udgiver også i år hæftet Styrk dit barns motorik 1-3 år af samme omfang som dette hæfte. I 2008 udkom Leg der styrker motorikken 0-1½ år, ligeledes i hæfteform - dog uden introduktion til barnets motoriske udvikling.

Det vil helt sikkert glæde travle småbørnsforældre, at de i så overskuelig og letlæselig form får præsenteret god faglig information om, og forslag til stimulering af barnets motoriske udvikling. Hæftet er også selvskrevet på alle biblioteker, men forsvinder dog nemt på bibliotekshylden.