Bøger / faglitteratur

Succes med IT-implementering i små og mellemstore virksomheder


Beskrivelse


Ud fra fem konkrete eksempler introduceres en fasemodel til implementering af IT i små og mellemstore virksomheder for derigennem at effektivisere og optimere it-implementeringen.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. nov. 2010

af

af

Carsten Güllich-Nørby

d. 29. nov. 2010

Henvender sig til ledere og medarbejdere som arbejder med it. Er relativ letlæst og oplagt til fx en handelsskoleopgave om emnet.

Fire forskere fra Sydjysk Universitet skriver denne bog om at effektivisere og optimere it-implementeringen i små og mellemstore virksomheder. Bogen bygger bl.a. på forskernes faktiske undersøgelser hos 5 små og mellemstore virksomheder. I et indledende afsnit spørger forfatterne: "Hvorfor bruge tid på IT-implementering? Formålet med bogen er at små og mellemstore virksomheder (SMV) skal blive bedre til at se mulighederne i en effektiv it-implementering. At SMV skal forstå at it-implementering "ikke kun handler om bits og bytes". En tredje målsætning er at få SMV til at se de konkurrencemæssige fordele ved it-implementeringen. Bogen introducerer og bygger på en såkaldt fasemodel til implementering af it. Faserne følger umiddelbart naturligt hinanden. Først en erkendelse af et behov, herefter forberedelse, gennemførelse, indkøring og endelig drift. De fem SMV som forskerne har fulgt fra idé til drift er TRESU A/S, Olet Industrigummi A/S, LPM Production A/S, Schela Plast A/S og Dansk Rustfri A/S. Bogen fungerer pædagogisk fint og har et stikordsregister.

Der findes andre bøger om at implementere it, men bogen er den første på dansk som har et egentligt fokus på små og mellemstore virksomheder.

Letlæst bog om it-implementering i små og mellemstore virksomheder, der har styrke i erfaringsudvekslingen fra praktisk virkelighed til formidlet forskningsresultat.