Bøger / faglitteratur / undervisningsmaterialer

Sundhed, krop og bevægelse


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Sundhed i den pædagogiske praksis (Sundhed i den pædagogiske praksis ; Mental sundhed ; Mental sundhed og mindfulness ; Sundhedspædagogik ; Maden og måltidet ; Sundhed og bevægelse ; Hygiejne ; Hjælp til personlige hygiejne ; Seksualitet og kropslighed i et sundhedsfremmende perspektiv ; Syge børn og voksne ; Medicinhåndtering - ansvar og kompetencer) ; Arbejdsmiljø og ergonomi (Introduktion til arbejdsmiljø og ergonomi ; Psykosocialt arbejdsmiljø ; Forebyggelse af konflikter og vold ; Undgå stress på arbejdspladsen ; Det fysiske arbejdsmiljø ; Pas godt på din krop ; Det kemiske arbejdsmiljø) ; Bevægelse og idræt (Bevægelse og idræt i den pædagogiske praksis ; Omgivelsernes betydning for bevægelse og idræt ; Planlægning og udførelse af bevægelsesaktiviteter ; Legekulturer og inkluderende fællesskaber ; Glæde ved bevægelse ; Aktiviteter, der stimulerer sanser og motorik ; Boldlege og boldbasis som et pædagogisk redskab ; Slåskultur i pædagogisk praksis ; Aktiviteter, der understøtter kropsbevidstheden ; Idræt til mennesker med handicap ; Forebyggelse af skader og ulykker)