Bøger / faglitteratur

Sundhedsfaglig ledelse


Beskrivelse


Om ledelse i sundhedsvæsenet med fokus på ledelse af sygepleje. Bogen genererer et billede af professionsorientret hospitalsledelse anno 2010 og omfatter tekster om at udvikle egne kompetencer, prioritere, koordinere og delegere sygepleje samt tværfagligt samarbejde.