Bøger / faglitteratur / lærebøger

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering


Beskrivelse


Bogens tekst suppleret med søge- og notefunktion, oplæsning af bogens tekst, quizzer og opgaver.