Bøger / faglitteratur / bibliografier

Sundhedsret


Beskrivelse


Bogen behandler de grundlæggende regler om patienters rettigheder og sundhedsmyndigheders samt sundhedspersoners pligter. Blandt de patientrettigheder, som behandles, er retten til selvbestemmelse, aktindsigt, fortrolighed, frit sygehusvalg, behandling inden for maksimale tidsfrister og behandling i udlandet.Endvidere beskæftiger bogen sig med autorisationsordningen, sundhedspersonalets pligter og rettigheder samt klage- og erstatningsordningen på sundhedsområdet. Også reglerne om sundhedsvæsenets tilrettelæggelse – herunder adgangen til ved aftale eller overenskomst at samarbejde med den private sundhedssektor, f.eks. privatpraktiserende sundhedspersoner, private sygehuse og klinikker – og behandlingssteder i udlandet belyses. Det samme gælder de retlige rammer for assisteret reproduktion og kosmetisk behandling. Endelig indeholder bogen en fremstilling af reglerne om adgangen til at anvende tvang som led i sygdomsbehandling, herunder tvangsbehandlingsloven og epidemiloven.

Anmeldelser (2)


Ugeskrift for læger

Årg. 169, nr. 19 (2007)

af

af

Elisabeth Hersby

Årg. 169, nr. 19 (2007)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 142], nr. 3 (2008)

af

af

Mette Hartlev

[Årg. 142], nr. 3 (2008)