Bøger / faglitteratur til børn

Sydafrika efter apartheid


Beskrivelse


Bl.a. om det frie valg i 1994, apartheids storhed og fald, arven efter fortiden, bl.a. fattigdom, vold, raceproblemer, arbejdsløshed og AIDS, Sandheds- og Forsoningskommissionen samt om fremtidens udfordringer.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. juli 2002

af

af

Torben Bråe Olesen

d. 18. juli 2002

Ny bog i fagbogsserie. Bogen er disponeret i 7 hovedafsnit. Det første frie valg i Sydafrika i 1994 beskrives, ligesom historien forud og indtil apartheids ophør. Efterfølgende behandles problemerne efter apartheid og den fortsat store ulighed. Der fortælles om sandheds- og forsoningskommisionen, den stigende vold og selvtægtsgrupper. Bogen behandler også de mange problemer i sundhedsvæsnet med de mange aidssyge og den stigende arbejdsløshed. Det afsluttende afsnit handler om fremtidens udfordringer for Sydafrika. Afsnittet samler fint trådene. Bagest tidstavle, ordliste, litteraturliste og stikordsregister. Bogen er illustreret med en række gode farvefotografier, der citeres flittigt i fra tidsskrifter, bøger og aviser præsenteret på farvet baggrund. Teksten er informationsrig, og sprogligt er den ikke specielt let, men fungerer naturligt. Layout og opbygning som seriens øvrige bind, som f.eks. Rusland 1991-2001 (2001). Denne bog kan fint supplere de øvrige titler vi har Den er blandt de sværeste, men også utrolig informativ og med en nuanceret fremstilling. Bogen kan bruges til opgaveskrivning for unge fra 14 år. Forside med Nelson Mandela i forgrunden og sober beskrivende bagsidetekst er dækkende for indhold.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. juli 2002

af

af

Hans Radsted (skole)

d. 18. juli 2002

En tankevækkende og velskrevet bog om Afrikas største land, som står over for massive problemer de kommende år og hvis overlevelse som demokrati vil ha den største betydning for hele kontinentet. Det er en bog til brug fra ca. 14 år, og den kan selvfølgelig bruges af elever til projektopgaver i geografi og historie, men den kan også bruges af voksne til en hurtig genindføring i de mange komplekse begivenheder, der fyldte aviserne op gennem anden halvdel af sidste århundrede. Bogen tager sit udgangspunkt i valget i 1994, som markerede det officielle farvel til det gamle apartheidstyre. Et historisk afsnit om koloniseringen og dens følger fører frem til nutiden med dens massive problemer med fattigdom, arbejdsløshed, vold, racefordomme, AIDS og et usikkert politisk system, der skal håndtere mulige løsninger. Bogen påpeger dog også de positive ting og begivenheder, der gør troen på en bedre fremtid mulig. Satsen er enspaltet med en bred margin og brydes af farvefotos, billedtekster og af de mange udsagn fra enkeltpersoner, som underbygger teksten. Der er en god årstalsliste, en ordliste, et stikordsregister og en litteraturliste med internetadresser.Informationer og udgaver