Bøger / faglitteratur / filosofiske skrifter

Sygdommen til døden


Beskrivelse


Et af hovedværkerne i Kierkegaards forfatterskab. Bogen handler især om begrebet eksistentiel fortvivlelse, som han sætter lig med det kristne begreb om synd.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. dec. 2010

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 27. dec. 2010

Bogen henvender sig til Kierkegaard-læsere, som her med en moderne retskrivning, men oprindelig tekst får en lidt lettere tilgang til Kierkegaards univers.

Kierkegaard læses meget og nærværende tekst, som kan karakteriseres som et af hans vigtigere værker, handler om det menneskelige selv og fortvivlelse. Teksten er forholdsvis vanskelig, og den er udgivet med forklarende noter og moderne retskrivning af Kierkegaard-eksperten Peter Thielst.

Teksten udkom oprindeligt i 1849. Udover at foreligge i Kierkegaards samlede værker og udvalgte skrifter er der senest kommet en udgave i 2003 fra Det Danske sprog- og Litteraturselskab i serien Danske klassikere. Nærværende udgave er kendetegnet ved at retskrivningen er moderniseret med hensyn til bøjninger, staveformer m.v. I samme layout er tidligere udkommet Forførerens dagbog, 2007 og Frygt og bæven, 2009.

En fin lille udgave af et af Kierkegaards væsentlige skrifter om fortvivlelse og det menneskelige selv forsynet med forklarende noter og moderne retskrivning.


Bibliotekernes vurdering

d. 29. apr. 2022

af

af

Inger Nygaard Kaad

d. 29. apr. 2022

Genudgivelse af Søren Kierkegaards psykologiske hovedværk i en nudansk, gennemredigeret og illustreret udgave. For voksne læsere af klassikere inden for teologi, filosofi og psykologi.

I 1849 udkom "Sygdommen til døden" under pseudonymet Anti-Climacus. Kierkegaards fortættede mesterværk om den menneskelige fortvivlelses tre former/niveauer er nu udkommet i en ny udgave. Denne gang i en nudansk udgave med illustrationer og billeder/billedtekst, således at den nutidige læser kan få lidt hjælp til dette vanskelige værk, hvor troen er vejen ud af fortvivlelsen.

Uanset hvilken udgave man læser af dette hovedværk, er det utrolig vanskeligt og kræver indføring eller undervisning ved siden af læsningen for langt de flestes vedkommende. Bogens nydanske udgave hjælper lidt på vej. Der er nogle småfejl i udgivelsen: "med andre or" s. 61, "har har naturen" s. 69.

Den tidligere udgave Sygdommen til dødenKierkegaards kabinetSygdommen til døden har et mere læsevenligt layout. Den er mere lækker, både hvad angår størrelse, billeder og skrifttype. Teksten står ikke så komprimeret, som i den nye udgave. Kierkegaards kabinet giver en introduktionen til Kierkegaards univers og svære begreber og tankerækker Den tidligere udgave Sygdommen til døden har et mere læsevenligt layout. Den er mere lækker, både hvad angår størrelse, billeder og skrifttype. Teksten står ikke så komprimeret, som i den nye udgave. giver en introduktionen til Kierkegaards univers og svære begreber og tankerækker Sygdommen til dødenDen tidligere udgave har et mere læsevenligt layout. Den er mere lækker, både hvad angår størrelse, billeder og skrifttype. Teksten står ikke så komprimeret, som i den nye udgave. Kierkegaards kabinet giver en introduktionen til Kierkegaards univers og svære begreber og tankerækker .


Bibliotekernes vurdering

d. 23. okt. 2017

af

af

Inger Nygaard Kaad

d. 23. okt. 2017

Nyudgivelse af Søren Kierkegaards klassiker. For voksne med filosofisk og/eller teologisk interesse på et højt niveau.

Ny udgave af Kierkegaards psykologiske hovedværk om fortvivelse. Bogen indeholder indledende bemærkninger om værket og denne udgave. Derefter følger selve værket fra 1949 skrevet under pseudonym af Anti-Climacus. Værket er delt i to overordnede afsnit: Det første om fortvivelse og det andet om synd. Kierkegaard sætter fortvivelse lig med synd og præsenterer sit strengt kristne livssyn. Bogen indeholder illustrationer og forklarende bemærkninger, om fx de filosoffer Kierkegaard er inspireret af.

Værket har i denne udgave flere mindre afsnit. Det, at teksten er delt lidt mere op, og at der er illustrationer og uddybende forklaringer, er en hjælp for læseren. Selv om sproget er moderniseret, er kompleksitet og sværhedsgrad meget høj i dette værk. De fleste - også højtuddannede - vil have brug for undervisning/foredrag for at kunne følge argumentationer og tanker.

Den tidligere udgave Sygdommen til dødenSygdommen til døden har også moderne retstavning, men ikke illustrationer. Den nye udgave indeholder også flere forklaringer, og så er der flere linjeskift i teksten, der letter læsningen Den tidligere udgave har også moderne retstavning, men ikke illustrationer. Den nye udgave indeholder også flere forklaringer, og så er der flere linjeskift i teksten, der letter læsningen .


Kristeligt dagblad

d. 24. jan. 2011

af

af

Povl Götke

d. 24. jan. 2011