Bøger / faglitteratur / lærebøger

Sygdomslære


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Bogen ”Sygdomslære” formidler viden om de mest almindelige sygdomme i menneskekroppens forskellige organsystemer og giver et solidt fundament for den sygeplejestuderende i en tid, hvor de plejemæssige opgaver har fået følgeskab af et behandlingsmæssigt medansvar, og hvor sygeplejerskernes observationer er blevet til en grundsten i patientbehandlingen. Bogen er en stærkt revideret og udvidet udgave af den tidligere ”Sygdomslære for sundhedsprofessionelle” og indgår i Gads sundheds- og naturvidenskabelige serie MENNESKEKROPPEN. I denne udgave er bogen blevet omfattende ajourført både fagligt, visuelt og pædagogisk, og alle bogens kapitler er blevet gennemskrevet, så stoffet fremstår velstruktureret og gennemskueligt for den studerende. I den nye udgave tages der bl.a. højde for, at de studerende nu møder faget Sygdomslære tidligere i deres uddannelse. Derfor er det indledende afsnit om basal sygdomslære blevet stærkt udvidet og gennemarbejdet, så det giver en pædagogisk hensigtsmæssig og fyldestgørende indføring i faget. Endvidere er bogen udvidet med et nyt kapitel om pædiatri. Bogen er rigt illustreret og er visse steder beriget med digitalt ekstramateriale, fx i form af henvisninger til videomateriale eller webbaserede kilder, der kan uddybe de studerendes forståelse af stoffet. Endvidere er der adgang til ordforklaringer over relevant medicinsk terminologi til hvert enkelt kapitel. ”Sygdomslære” er en grundfaglig lærebog for de sundhedsfaglige professionsbachelorer og er bygget op, så den kan fungere både som lærebog og som opslagsbog. Bogens forfattere er erfarne klinikere med stor viden inden for deres fagspeciale. De er alle rutinerede undervisere og vant til at formidle deres viden til flere forskellige faggrupper. Bogen er beriget med digitalt ekstramateriale, der kan tilgås på her: https://gad.dk/Digitalt-materiale-til-Sygdomslaere-2-udgave.aspx eller via den gratis app Gad Ekstra.