Bøger / faglitteratur / lærebøger

Sygeplejebogen. Bind 1 : Profession og patient


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: ”Sygeplejebogen 1” indledes med et kapitel om sygepleje som profession, som ud over beskrivelsen af professionsbegrebet sætter fokus på væsentlige perspektiver, som den nye bekendtgørelse lægger op til. Herefter følger flere kapitler, som giver faglige forudsætninger for sygeplejersken til at kunne indgå i samarbejde med patient og pårørende, dvs. til at kunne anlægge et patientperspektiv, som fx overvejelser om omsorg, etik og patientologi. Et kapitel om patientforløb og klinisk lederskab beskriver rammer og retningslinjer for, at patienter og pårørende kan opleve indlæggelsesforløb som overskuelige og sammenhængende. De næste kapitler fokuserer på mange af de reaktioner, som patient og pårørende kan opleve i forbindelse med sygdom og i mødet med sundhedsvæsnet, fx reaktioner på at blive syg, opfattelse af sundhed og sygdom, håb og lidelse, krise og sorg. Kapitler om krop, køn og kulturs betydning i sygeplejen giver forskellige perspektiver til at forstå patienter og pårørendes reaktioner. I dag er der øget fokus på den sundhedsprofessionelles færdigheder inden for situationsbestemt kommunikation, og kapitlet om kommunikation og den professionelle samtale giver den studerende konkrete metoder til kommunikativt at indgå i relationen med patient og pårørende. Bogens sidste kapitler favner flere områder, som på forskellig måde har indflydelse på sygeplejerskens arbejde og samarbejde med patient og pårørende som fx rehabilitering, dokumentation og evidens, patientsikkerhed og velfærdsteknologi.
Forlagets beskrivelse: 5. udgave af ”Sygeplejebogen 1-3” erstatter den gamle udgave af ”Sygeplejebogen 1-4”. Sygeplejebogen er en grundbog til sygeplejefaget. Den giver et solidt fagligt fundament til observation, vurdering og intervention i forhold til patientens sygeplejefaglige problemstillinger og sundhedsudfordringer. Værket består af: ”Sygeplejebogen 1 – Profession og patient”, ”Sygeplejebogen 2 – Grundlæggende behov”, ”Sygeplejebogen 3 – Kompleks sygepleje”. Denne 5. udgave af værket favner tendenser fra seneste bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje (2016) og lægger vægt på sygeplejerskens observations- og refleksionskompetence samt klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab – både i relation til patientens grundlæggende behov og til kompleks sygepleje. Værket er redigeret af Marianne Hjortsø, PH Metropol, og Charlotte Malling, UC Sjælland, og tæller bidrag fra flere end 60 forfattere, der hører til landets fremmeste forskere og undervisere inden for sygepleje.

Anmeldelser (1)


Sygeplejersken

Årg. 118, nr. 2 (2018)

af

af

Ole Bjørke

Årg. 118, nr. 2 (2018)