Bøger

Syng og bevæg din baby glad


Beskrivelse


Bog og video med idéer til sang- og bevægelseslege, der styrker den lille baby både musikalsk og motorisk. Sangene er kendte børnesange, og bevægelseslegene er ledsaget af legevejledninger.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. jan. 2014

af

af

Pia Petersen

d. 14. jan. 2014

Bog om babyrytmik primært rettet mod forældre til børn fra 0-1 år og babyrytmikundervisere og sekundært til daginstitutioner, dagplejere, bedsteforældre og andre der har interesse i at arbejde med musik og motorik med det lille barn.

Forfatter er rytmik- og motoriklærer og har tidligere bl.a. udgivet Babyrytmik i 2003. Denne starter med en teoretisk del, hvor man hører om hvilken gavn musikken gør for det lille barn, og man hører om barnets motoriske udvikling, herunder hvordan man kan stimulere hhv. labyrintsansen, taktilsansen og kinæstesisansen. Derefter er der en praktisk del med 21 sange, hvor der til hver sang er noder, tekst, legebeskrivelse og en beskrivelse af, hvad sangen styrker og udvikler. De fleste sange er velkendte, og de få der er mindre kendte er nemme at lære. Der er illustreret med fotografier fra babyrytmikundervisning. Der følger en dvd med bogen med 18 af sangene. Sangene og bevægelserne virker lige til at gå til, og det virker som om materialet er gennemarbejdet mhp. at passe bedst muligt til børnemålgruppen.

Denne ligner meget forfatters Babyrytmik, 2003, der er opbygget på samme måde med en teoretisk og en praktisk del. Derudover minder den om Bim bam baby, 2013, der også fokuserer på barnets motoriske udvikling gennem musik og bevægelseslege.

God bog om babyrytmik der kan bruges af forældre, der er interesseret i at stimulere barnets motoriske udvikling og også af babyrytmikundervisere der savner inspiration til deres undervisning.