Bøger / faglitteratur

Systemisk projektledelse


Beskrivelse


En hjælp til projektledere til at kunne navigere i komplekse sammenhænge, hvor standardiserede processer oftest langt fra er løsningen. Bogen bidrager med teori, tanke- og handleværktøjer som gør projektleder i stand til at forholde sig reflekteret til de værktøjer som projektleder har adgang til samt med at klæde projektleder på til at kunne facilitere de nødvendige processer i og omkring projektet. Det er ikke de enkelte værktøjer og tilgange som er afgørende for om en projektleder lykkes. Det er i højere grad den måde man som projektleder og projektorganisation ser på disse værktøjer og bringer dem i spil, der er afgørende. Formålet med denne bog er at skærpe projektlederens opmærksomhed på og refleksion over de værktøjer der nu engang er til rådighed. Og skaber refleksion over, hvordan man kan tænke og arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for projektledelse. Bogen er skrevet til projektlederuddannelser og er desuden anvendelig for projektledere som ønsker teoretisk og praksisnært input om projektledelse og projektlederrollen i et systemisk perspektiv.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. aug. 2012

af

af

Jytte Bræmer

d. 14. aug. 2012

For ledere og projektledere, og vil formodentlig komme til at indgå i efteruddannelseslitteraturen i projektledelse.

Den systemiske tænkning gennemsyrer markedet med ledelseslitteratur i disse år, og nu er tiden også kommet til projektledelsesdisciplinen. Projektledelse handler ellers traditionelt om at komme fra A til Z så let som muligt, og er traditionelt præget af værktøjer, der udspringer af en lineær tænkning omkring opgaveløsningen. Men, som Mintzberg siger, så har virkeligheden en tendens til hele tiden at komme i vejen for planen. Bogens artikler gennemgår diverse elementer og faser i et projekt, forholder sig til den traditionelle måde at se projektplanlægningen på og anlægger samtidig en mere cirkulær, refleksiv tilgang til kunsten at drive et projekt fremad, at forholde sig til interessenter, at arbejde med projektgruppen, at planlægge på en anderledes måde og ikke mindst at forholde sig til basisorganisationen og den projektejer, som har igangsat projektet.

Der er rigtig meget litteratur om traditionel projektledelse, fx Kousholt: Projektledelse, 4. udg. 2011 og Projektstyringens problemer og værktøjer : fra kaos til resultat, 4. udg. 2011.

En anderledes bog om projektledelse, der anlægger et systemisk perspektiv på et område, der traditionelt er præget af et rationelt, logisk og lineært syn på verden.


Projektledelse

Årg. 17, nr. 1 (2013)

af

af

Mikkel Lundstrøm

Årg. 17, nr. 1 (2013)