Bøger / faglitteratur / vejledninger

Tagboliger - byggeteknik


Beskrivelse


Anvisningen gennemgår de enkelte bygningsdele, bygningens konstruktion og funktion samt indeklima og installationer med fokus på de områder, der giver særlige byggetekniske udfordringer.