Bøger / faglitteratur

Tagkonstruktioner med store spær


Beskrivelse


Baggrunden for udgivelsen af denne TRÆhåndbog er, at der i de senere år har været en del tilfælde, hvor tage med store træspær på brede bygninger er kollapset eller har fået store deformationer på grund af manglende tværafstivning. Omkostningerne til udbedring har været meget betydelige, og samtidig har der været stor risiko for personskade. Der er derfor behov for både at gøre opmærksom på, at afstivningen er essentiel, og at beskrive hvordan det kan udføres, så kravene i Eurocode opfyldes. Håndbogen henvender sig primært til projekterende og udførende. Den erstatter den del af TRÆ 52 Træspær 2 fra 2005, som omhandler store spær. Delen om mindre spær er tidligere afløst af TRÆ 58.