Bøger / faglitteratur

Team - udvikling og læring


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


En beskrivelse af, hvordan man kan øge et teams effektivitet og kreativitet, samt konkrete strategier til konflikt- og problemløsning. Med cases og øvelser.

Indhold

Tænkning og team (Reinhard Stelter: Teamudvikling gennem fælles praksis og narrativer. Teamudvikling i relationer / Morten Bertelsen & Sofie Ejlersen. Kirsten Baltzer: Teamudvikling i skolen baseret på dilemmaarbejde : eller hvad vi kan lære af NASA?. Teambuilding i eliteboldspil / Morten Bertelsen & Anders Halling) ; Team - den reflekterede praksis (Anders Halling: Teamudvikling i idrætsundervisning : forslag til et undervisningsforløb. Mads Krarup: Teambuilding og elitesport. Sidsel Ejerskov Sørensen: Teamudvikling for erhvervslivet : en vej til kompetenceudvikling?. Myter om team - organisationspsykologiske erfaringer med problemer i team / Kent Jacob Nielsen & Anders Ramian Trillingsgaard. Reinhard Stelter: Hvad er teamudvikling? : afsluttende refleksioner)


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 16. nov. 2005

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 16. nov. 2005

I denne antologi giver en lang række forskere og praktiske konsulenter eksempler på den nyeste viden om teams og teamudvikling indenfor så forskellige områder som pædagogik, idræt og erhvervsliv. Bogen er delt op i to hovedafsnit. Et teoretisk og et længere, mere praktisk orienteret. Forfatterne, en halv snes stykker i alt, har alle en akademisk baggrund, og det er bogens styrke i forhold til så mange andre om emnet, at den er baseret på et forskningsmæssigt grundlag. Det betyder ikke at indlæggene er vanskelige at gå til, men at både de enkelte kapitler og bogen som helhed har en afbalanceret, diskuterende adgang til emnet som sætter begreberne under et kritisk pres. Målet er ikke at sælge teamudvikling som en mirakelkur, men at bidrage til at udvikle begreber og til at give professionelle konsulenter, trænere og ledere, som allerede kender til og arbejder med teamudvikling, mulighed for at følge med i, hvad der sker indenfor området. Der er ingen noter i bogen, men en grundig litteraturliste og et fint stikordsregister giver denne gruppe mulighed for at forfølge de forskellige delemner.