Bøger / faglitteratur

Teamets arbejde med - holddannelse og undervisningsdifferentiering


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 2. dec. 2005

af

af

Boy Olesen

d. 2. dec. 2005

Forlaget fortsætter sin gode serie om teamarbejdet i skolen. Der sættes fokus på den store udfordring skolerne står overfor, nemlig at blive bedre til at få udnyttet de muligheder der findes indenfor holddannelse. Holddannelse giver øget mulighed for undervisningsdifferentiering, da de forskellige holddannelseskriterier tager udgangspunkt i elevforudsætningerne. Bogen indeholder desuden kapitler, hvor holddannelse og undervisningsdifferentiering sættes i forhold til rummelighed, målsætnings- og evalueringskulturen og selvstyrende team. Udviklingsplan for den enkelte elev, er et vægtigt kapitel, med hovedvægten lagt på udviklingsplanens forskellige perspektiver, forældres, elevers, læreres. Bogen er en god blanding af teori og praktiske eksempler, hvor mange af disse kunne være direkte arbejdspapirer i et teamarbejde fx målformuleringer, indholdsbeskrivelser, metoder etc. Bogen er meget overskuelig, små kapitler med mange underoverskrifter og lettilgængeligt sprog. Velegnet til opslagsbog, men dens beskedne omfang gør det også let overkommeligt at læse fra begyndelsen til slutningen. Denne bog er et arbejdsredskab for alle lærere i skolen, og bør høre til en af målgruppens foretrukne.


Folkeskolen

Årg. 123, nr. 41 (2006)

af

af

Dorte Olsen

Årg. 123, nr. 41 (2006)