Bøger / faglitteratur / statistikker

Teams : når mennesker skal lykkes - sammen


Beskrivelse


Det er forfatternes overbevisning, at man med meget få redskaber og korte budskaber kan få en gruppe af mennesker til at arbejde rigtig godt sammen. Du kan derfor vælge, om du vil nøjes med at læse bogens første del med gennemgang af de stærke minimumsstandarder. Det er de fire forhold, som forfatterne mener er forudsætningen for at kunne etablere en effektiv og operationel gruppe.I bogens anden del kan du, hvis du ønsker at fordybe dig og arbejde mere nuanceret med det stærke samspil mellem mennesker i professionelle relationer, dykke længere ned i de modeller og redskaber, forfatterne har udviklet og bruger i deres daglige arbejde med ledere og teams.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 16. jan. 2013

af

af

Alma Lind Jensen

d. 16. jan. 2013

For ledere og mellemledere og i det hele taget alle, der føler et ansvar for at få samarbejdet til at fungere i en gruppe.

Bogen falder i 2 dele: den korte (som er den længste) og den lange (som er den korteste). Forklaring: man kan nøjes med den korte version, som gennemgår de 4 forudsætninger, der skal arbejdes med, for at få et team til at fungere med synergi. Mens den lange (og den lange vil sige, at man tager hele bogen) går dybere og mere detaljeret ind i substansen. De 2 forfattere har arbejdet sammen i en længere årrække og bygger bogen på deres egne konkrete erfaringer - altså ikke blåstemplet teori. De 2 forfattere er partnere i samme konsulentfirma. De står også sammen bag bogen Dit engagement!. De har gjort det fornuftige at alliere sig med en journalist, der får den sproglige formidling til at fungere. Selvom jeg ikke lige kan få øje på noget revolutionerende nyt i bogen, vil jeg fremhæve den som en både fornuftig og praktisk bog om samarbejde, der pointerer, at samarbejde ikke er noget, der kommer af sig selv. Der skal ledelse til.

Teamudvikling : introduktion til dynamisk teamledelse, 2011 er en anden nyere titel, som fokuserer på den ledelsesmæssige indsats, der skal til, for at få samarbejdet i et team til at fungere.

En velskrevet og engageret bog om samarbejde i teams, der vil have noget at sige til enhver leder, der arbejder med teams.


Jyllands-posten

d. 13. jan. 2013

af

af

Ulla Bechsgaard

d. 13. jan. 2013