Bøger / faglitteratur / lærebøger

Teater live : nye tendenser 1990-2011


Beskrivelse


Der tegnes en profil af dansk teater og dramatik gennem tyve år med vægt på udviklingen af indhold, dramaturgi og iscenesættelse, og der leveres begreber, analyser, modeller og øvelser til at arbejde med den konkrete forestilling og dramatekst.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. feb. 2012

af

af

Torben Wendelboe

d. 10. feb. 2012

Værket henvender sig til dramaundervisere på gymnasieniveau og derover, men kan også læses af et publikum med interesse for dagens danske dramatik.

Birgitte Dam kendes fra flere værker om dramatik. Hun vil med dette værk primært give undervisere på fx gymnasieniveau redskaber til at tackle nutidens navnlig danske dramatik. Hun giver en teaterhistorisk oversigt, inden hun koncentrerer sig om det nutidige danske teater, hvor navnlig det nyeste teater, det som Dam kalder postdrama, påkalder sig opmærksomheden ved sin anderledeshed i forhold til traditionel dramatik, der fortæller en historie eller opretholder en eller anden form for illusion, hvor postdramaet i stedet viser sin bevidsthed om at være netop teater, at være teatralsk, og bruge helt andre virkemidler, nye måder at spille på, ny inddragelse af publikum osv. Dam slutter bogen med en række analyser, hvor undervisere og elever får værktøjer til at gå i kast med forestillingerne, altså teateropførelserne, ikke primært teksterne, for at kunne gå ind i dramaturgi og forestillingspraksis i det nyeste teater. Det er meget pædagogisk stillet op, klart og igangsættende og er et sæt virkelig nyttige nøgler til det, der sker på dagens scene. Udmærket illustreret. Ordforklaringer. Litteratur.

Anvendelse som Dams tidligere værker og fx i sammenhæng med Eigtved Forestillingsanalyse, 2007, Skuespilleren på arbejde, 2009, og Hesselaa Det dramatiske gennembrud, 2009.

Nyttig og inspirerende nøgle til tidens teater for såvel undervisere som publikum.


Gymnasieskolen

2012, nr. 11

af

af

Annemette Westh

2012, nr. 11Informationer og udgaver