Bøger / faglitteratur

Tegningslære


Beskrivelse


Forord Bogen Tegningslære er udarbejdet som et arbejdsredskab for elever, der påbegynder uddannelsen inden for bygge & anlægsområdet. Tegningslæren skal give eleverne en basisviden om grundbegreberne i geometri, projektionstegning, idebilleder, hjælpeplaner mv. Materialet er inddelt i 14 afsnit, som afspejler en stigende sværhedsgrad. Det har været hensigten at gøre teksten kort og præcis, farvelægge planerne, således at interesserede hurtigt kan lære, dels at forstå, dels at fremstille en teknisk tegning. Efter hvert afsnit findes en serie tegneopgaver, dog ikke aksonometrisk og perspektivisk afbildning, som skal underbygge indlæringen. Ved at løse disse som blyantstegninger vil man opnå det optimale udbytte, og tillige få nogle nyttige tegnefærdigheder. Opgaverne er tiltænkt at skulle løses ved blyantstegning, men kan udmærket løses ved hjælp af Cad-tegneprogrammer.