Bøger / faglitteratur til børn / lærebøger

Teknisk matematik


Beskrivelse


Handler om: Tal og algebra. Ligninger og uligheder. Geometri. Trigonometri. Cirklen. Overflader/udfoldninger. Rumfang. Analytisk plangeometri. Vektorer i planet. Funktioner. Ekspontielle funktioner. Trigometriske funktioner. Differentialregning. Integralregning. Projektideer.