Bøger / faglitteratur

Teknologi i sygepleje


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Denne bog handler om teknologi i sygeplejepraksis. Teknologiske apparater, instrumenter og systemer spiller en stadig større rolle i plejen og medvirker til at skabe forandring og nye relationer. Det stiller krav til, at du som sygeplejerske kan arbejde på nye måder og forholde dig til teknologier i brug. Forfatterne til denne bog anvender en relationel teknologiforståelse: Teknologi er hverken et neutralt instrument eller en bestemmende faktor i sygepleje. Teknologi får først og fremmest betydning, når den indgår i relationer med mennesker i konkrete arbejdssituationer. Forfatterne præsenterer en række sammenhængende teorier, begreber og modeller, som du kan tage med dig og aktivt bruge i mødet med teknologier. Bogen består af to dele. Første del indledes med et historisk perspektiv på den teknologiske udvikling i sundhedsvæsenet. Dernæst rettes blikket mere specifikt mod teknologi i sygeplejefaget, og der foretages en række teoretiske nedslag. I anden del får du viden om udvalgte praksisfilosofiske og sociologiske forståelser af teknologi. Desuden introduceres til en række sammenhængende begreber og modeller til teknologianalyse. Bogen samler trådene i et afsluttende kapitel med analyser af forskellige cases. Bogen henvender sig især til sygeplejestuderende og uddannede sygeplejersker, men andre faggrupper med interesse for bogens tema kan også læse med. Del af serien: Kort og godt om sygepleje.

Anmeldelser (2)


Sygeplejersken

Årg. 122, nr. 13 (2022)

af

af

Bente Kjærgaare Stisen

Årg. 122, nr. 13 (2022)