Bøger / faglitteratur / lærebøger

Tekstanalyse og vurdering : teori og praksis


Beskrivelse


Efter en kort teoretisk gennemgang af litterære metoder gennemgår bogen en række praktiske tekstanalyser inden for forskellige genrer og tidsperioder. Bogens udgangspunkt er kravet om, at man som lærer skal kunne give en fagdidaktisk vurdering af de tekster, der benyttes i undervisningen.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. nov. 2004

af

af

Karsten Boll (skole)

d. 15. nov. 2004

Dette er en glimrende lærebog for lærerstuderende og opslagsbog for undervisere i dansk, der lige trænger til at få opfrisket de danskfaglige definitioner. Over 5 kapitler gennemgås tekstanalyse, genrer, teksters historiske dimension, læreres fagdidaktiske analyse og vurdering af en tekst samt tekstanalyse i praksis. Der indledes med en kort gennemgang af udvalgte litterære metoder - den biografiske - den marxistiske, den nykritiske, den strukturalistiske og læser-respons metoden. Dernæst beskrives i korthed de forskellige genrer og genrebrud. Der gives en gennemgang af en ældre tekst set i forhold til kravene i trinmål og fællesmål og der gives et eksempel på de faktorer, en lærer må vælge tekster ud fra til sin undervisning. Endelig laves der konkrete tekstanalyser i praksis med 9 udvalgte eksempler. Som bilag bringes nogle af teksterne som fuldtekst. Der sluttes med fyldig litteraturliste og fyldigt register. Til studiebiblioteket eller lærerbiblioteket.