Bøger / lærervejledninger

Tempo 1


Beskrivelse


Tempo 1-3 bøgerne egner sig godt til differentieret undervisning, hvor kursisterne sidder i mindre grupper og arbejder selvstændigt med et emne. Et tjekskema til hvert kapitel giver læreren overblik over gruppernes arbejde. De emner, der arbejdes med, vedrører hverdagssiturationer og -liv samt sundhed og sygdom.