Bøger / faglitteratur

Teologi og pædagogik. Bind 2 : Udkast til en helhedstænkning


Beskrivelse


Her udfoldes den statusopgørelse over dansk religionspædagogik, der er temaet i det første bind. Med afsæt i protestantisk teologi og moderne filosofi rettes opmærksomheden mod menneskets totalsituation for at få fat på, hvad det indebærer for vor erkendelse af tilværelsen som helhed.
Et forsøg på at afstikke rammerne for en særlig dansk religionspædagogik og fagdidaktik. Henvender sig primært til undervisere og studerende på de mellemlange og videregående uddannelser i det teologiske og pædagogiske fagområde.