Bøger / standarder

Tillæg 1 til Taglægter


Beskrivelse


Træbranchens Oplysningsråd - TOP har udgivet håndbogen TRÆ 51 Taglægter som indeholder alle forudsætninger og krav til taglægter gældende fra 1. januar 2006. Der stilles stadig større krav til taglægters styrke i byggeperioden, og fra 1. januar 2006 skal alle taglægter opfylde nye krav. I en overgangsperiode fra 1. maj 2005 og året ud må både de gamle og de nye taglægter anvendes. Håndbogen giver grundlaget for dimensionering af taglægter og deres fastgørelser, og indeholder dimensioneringstabeller for taglægter, udhæng og befæstigelser. Håndbogens retningslinier gælder primært nybyggeri, men kan i de fleste tilfælde også anvendes ved renovering af ældre tage, hvor det er nødvendigt at udskifte taglægterne.