Bøger / faglitteratur / interviews

Tillidsrepræsentanten = den danske model


Beskrivelse


Interviews med 27 tillidsvalgte personer fra det offentlige og private arbejdsmarked om tillidsrepræsentantens rolle, funktion og betydning for den danske model.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. feb. 2014

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 20. feb. 2014

Bogen er relevant i faglige og uddannelsesmæssige sammenhænge, hvor tillidsrepræsentantfunktionen er til debat. Den henvender sig både til TR'er, fagligt aktive og arbejdsgivere.

27 forskellige repræsentanter får de samme spørgsmål om tillidsrepræsentantens rolle og funktion på det danske arbejdsmarked. Spørgsmål og svar er dermed med til at belyse tillidsrepræsentantens vigtige funktion i forhold til den danske model, og den måde arbejds- og lønforhold aftales på. Der er repræsentanter fra både det offentlige og private område, forbundsformænd, arbejdsgivere og fungerende TR'ere. Tanken er, at de forskellige svar på de samme spørgsmål kan medvirke til at styrke debatten og afklare og præcisere forskelle og ligheder. Bogen er let at gå til med nuancerede synspunkter og kan fungere som en udmærket introduktion til TR-funktionens betydning og forskellige roller.

Inden for de sidste år er der udover enkelte pjece- og pamfletlignende udgivelser om tillidsrepræsentanten ikke udkommet noget tilsvarende denne bog.

En lettilgængelig og aktuel debatbog om tillidsrepræsentantens rolle og betydning i relation til opretholdelse af den særlige danske aftalemodel på arbejdsmarkedet.


Arbejdsmiljø

Årg. 30 nr. 5 (2014)

af

af

Niels Erik Karkov

Årg. 30 nr. 5 (2014)